enter Van der Spek loon- en grondwerken komt voort uit het boerenbedrijf van vader Niek en moeder Aria van der Spek. In de jaren ’60 kwam er een aanvulling op de veehouderij, er werd oogstwerk gedaan bij veehouders in de omgeving. Toon de oudste zoon Arie het boerenbedrijf overnam besloten broers Aldert en Leo samen de aanvullende werkzaamheden bij boeren in de omgeving uit te gaan breiden met meer loonwerk. Dit bleek goed aan te slaan en aan het eind van de jaren ’80 werd dan ook begonnen met grondverzet en machineverhuur. In 1993 werd het loonwerkgedeelte van het bedrijf verplaatst naar de toen nieuwe vestiging aan de Schiebroekseweg in Bergschenhoek en daar groeiden de verschillende activiteiten nog verder uit.

follow url follow link

follow url

“In 2000 heb ik dit gedeelte van het bedrijf samen met mijn jongere broer Leo voortgezet, terwijl mijn oudere broer zich (elders) met melkveehouderij ging bezighouden. We hebben toen goed gekeken wat de toegevoegde waarde van dit bedrijf moest zijn en we hebben de keuze gemaakt om ons meer te richten op de grote infrabedrijven. Het leverde een verschuiving in de werkzaamheden op van voornamelijk agrarisch loonwerk, via een mix van activiteiten, naar uiteindelijk voornamelijk grondverzet, transport en de verhuur van grondverzetmachines (met personeel). Het bedrijf groeide enorm” kijkt Aldert van der Spek terug. “In 2005 heb ik me nog eens achter de oren gekrabd. We hadden een solide bedrijf en een brede klantenkring en dat wilden we graag zo houden. We wilden onze klanten aan ons binden door kwaliteit te bieden. Dat deden we natuurlijk al, maar toch hebben we nog een professionaliseringsslag gemaakt. Wat meer overhead, wat meer ruimte voor visie. Van loonbedrijf naar dienstverlener, herkenbaar aan een moderne huisstijl en VCA-gecertificeerd.”

In 2003 kwamen de plannen voor een woningbouw op de locatie van Van der Spek. In plaats van de plannen aanvaarden en zich op een andere locatie vestigen besloot Van der Spek plannen te maken voor een nieuw pand. De plannen werden uiteindelijk geaccepteerd en sinds 2011 heeft Van der Spek het nieuwe pand in gebruik genomen.

In 2015 hebben we een tweede bedrijfspand gebouwd die we geheel verhuren. Dit geeft weer een extra pijler onder ons bedrijf.

see